Breaking news
  • No posts were found

Tag "Langues créoles"

[Vidéo] Liniversite Moris pe mark bann progre dan lansegnman lang kreol

Zordi, lemond pe selebre Zourne Internasional Kreol (ZIK). Si Festival Internasional Kreol finn anile sa lane-la, Liniversite Moris (UoM) finn, kouma sak lane, organiz enn zourne aktivite pou reflesi lor plas ki kreol ek so lansegnman finn pran dan pei. A sa lokazion-la, UoM ek Creole Speaking Union finn lans enn liv: Langues créoles, mondialisation et éducation. Sa liv-la frwi bann deba ki finn ena an 2012 pandan Colloque international

<div id="su-footer-links" style="text-align: center;"></div>