Slider

Follow Us On

Slider

Bann travo preparasion 3e edision Diksioner Kreol pe avanse. Lekip ki pe travay lor la fi’nn zwenn, zordi 19 Fevriye, dan Liniversite Moris pou explik stad kot zot inn arive. Béatrice Antonio-Françoise pe fer enn doktora lingwistik e travay dan Kreol Unit Mauritius Institute of Education. Li inform nou ki atraver kolektaz depi 2014, fi’nn rekeyir plis ki 2,500 mo ki kapav fer zot lantre dan nouvo diksioner.

Prezantasion zordi, ki kadre avek Zourne Lang maternel, inn konsantre lor bann laspe sa korpis-la, e ousi lor Kreol Rodrige ki ena so prop spesifisite.

Premie edision Diksioner Morisien ti pibliye an 2009, so segon de-z-an pli tar.

Le 21 Fevriye mark selebrasion Zourne Lang maternel atraver lemond depi 20 an. Se lokazion pou selebre diversite langaz ek linportans ledikasion ki baze lor lang maternel pou al ver lezot lang.

Facebook Comments