Lor koltar [enn poem]

Lor koltar [enn poem]

Plito mo res lor koltar Ki mo al sonn petar; Plito mo gayn mo dipin avek mo laswer, Ki mo al rod bann faver; Plito mo milit pou tou dimoun gayn zot drwa, Ki mo vinn enn orlalwa; Plito mo lor koltar, Ki mo bliye mo devwar! Plito mo lor koltar, Ki mo al rod enn bout dan...