Breaking news
  • No posts were found

Tag "zourne internasional kreol"

[Vidéo] Rita Venkatasamy «triste» du meurtre d’un enfant de 11 ans à Petite-Rivière

«Tout citoyen doit de réveiller». C’est que fait ressortir l’Ombudsperson for Children, Rita Venkatasamy, ce lundi 22 octobre, en réaction au meurtre du petit Ritesh Gobin, à Petite-Rivière, samedi. Il a été égorgé par l’ami de son père. Intervant à l’occasion de la série d’activités autour de la Zourne Internasional Kreol, elle dit avoir peur pour les enfants, mais a aussi souligné que c’est aussi la responsabilité des Mauriciens pour

Bizin onte pou koz kreol morisien aster ?

Li tris, ek li sirtou revoltan ekout bann argiman ki sertin pe servi pou dir ki nou langaz pena so plas dan Parlman. Kan ekout zot, kan lir zot, nou preske gagn linpresion ki zot pa alez ek sa bout kiltir ek patrimwann ki tou Morisien ena an komin. Bizin met sa bann dimoun-la devan zot kontradiksion. Parski pa bizin mont lor montagn pou trouve ki ena enn ta ! Ena

[Vidéo] Liniversite Moris pe mark bann progre dan lansegnman lang kreol

Zordi, lemond pe selebre Zourne Internasional Kreol (ZIK). Si Festival Internasional Kreol finn anile sa lane-la, Liniversite Moris (UoM) finn, kouma sak lane, organiz enn zourne aktivite pou reflesi lor plas ki kreol ek so lansegnman finn pran dan pei. A sa lokazion-la, UoM ek Creole Speaking Union finn lans enn liv: Langues créoles, mondialisation et éducation. Sa liv-la frwi bann deba ki finn ena an 2012 pandan Colloque international

<div id="su-footer-links" style="text-align: center;"></div>