Breaking news
  • No posts were found

Tag "poezi"

[Video] Bann etidian Liniversite Moris teste Kreol dan Parlman

Alor ki bann politisien ankor pe diskite lor introdiksion kreol dan Parlman, bann etidian Liniversite Moris inn met zot dan lapo bann parlemanter. Dan kad selebrasion Zourne internasional lange ek kiltir kreol, bann zelev premie lane BA French ek BA French and Translation Studies finn prezant zot travay lor kanpis Reduit. Se ki fi’nn permet zot rekolte reaksion ek komanter depi lodians, notaman lor pertinans sertin term ou nesesite ou

<div id="su-footer-links" style="text-align: center;"></div>