Bann gagnan premie konkour dikte an kreol pou resevwar zot pri sa samdi la. Seremoni pou organize dan konservatwar François Mitterrand, dan Quatre-Bornes, a 12h45.

Koreksion inn fini, ziri finn delibere e so bann mam fer par zot lapresiasion pou bann bon performans dan bann diferan kategori partisipan. Zot finn partikilierman sirpri par bann bon rezilta dan kategori adilt me osi zelev primer. Pou Creole Speaking Union, ki ti organiz sa levennman la dan Caudan Waterfront le 12 avril, se « bann rezilta ki bien ankourazan ».